10 apr 2014 06:00

07 jan 2015 09:54

Politiska riktlinjer för tillgänglighet

Kommunstyrelsen har klubbat politiska riktlinjer för tillgänglighet och delaktighet i Tibro kommun. Förslaget ska nu behandlas av kommunfullmäktige denna månad.

Tibro kommun ska verka för att människor med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällets gemenskap utan diskriminering.

Det är därför av stor vikt att beslut som fattas i kommunens olika nämnder genomsyras av tillgänglighetsperspektivet.

Syftet med planen är också att identifiera och undanröja specifika hinder.

Tibro kommun ska verka för att människor med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällets gemenskap utan diskriminering.

Det är därför av stor vikt att beslut som fattas i kommunens olika nämnder genomsyras av tillgänglighetsperspektivet.

Syftet med planen är också att identifiera och undanröja specifika hinder.