10 apr 2014 06:00

07 jan 2015 10:11

Nej igen till Karlsborgsbanan

Medborgarförslag. Västra stambanegruppens medlem Tonie Ekstedts medborgarförslag om att Tibro kommun ska arbeta för att Tibro ska kunna nå stambanenätet via järnvägen Skövde – Karlsborg avslås av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen förelår med detta att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.

Mot beslutet reserverade sig kristdemokraten Stefan Larsson.

Ekstedt vill i medborgarförslaget att Tibro kommun verkar för att persontrafiken kommer igång igen snarast på Karlsborgsbanan.

Kommunstyrelsen förelår med detta att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.

Mot beslutet reserverade sig kristdemokraten Stefan Larsson.

Ekstedt vill i medborgarförslaget att Tibro kommun verkar för att persontrafiken kommer igång igen snarast på Karlsborgsbanan.