28 apr 2014 19:45

07 jan 2015 10:12

Satte punkt för Karlsborgsbanan

Tåg mellan Skövde och Karlsborg, med station i Tibro.
Frågan om Karlsborgsbanan var uppe i kommunfullmäktige under måndagskvällen – igen.
Medborgarförslaget om Tibros möjlighet till att nå stambanenätet avstyrktes i fullmäktige.
Kanske sattes sista punkten för en aktiv banvall genom kommunen.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige att avstyrka medborgarförslaget från Tonie Ekstedt följdes visserligen av en och annan reservation, men beslutet togs. Kommunfullmäktige avstyrker förslaget.

– Jag läste någon gång att Tibro har så goda kommunikationsmöjligheter. Först buss och sedan tåg med X2000 stod det i broschyren. Vad tänkte jag, att åka buss till tåget är väl inget unikt här. Det är väl vad som gäller i de flesta mindre kommuner, kommenterade Ekstedt sitt förslag vid måndagens sammanträde.

– Visst växer det lite sly på banvallen, men till skillnad från när den byggdes finns det maskiner som skulle kunna röja bort det där snabbt, fortsatte Ekstedt.

Kommunstyrelsens ordförande Claes Jägevall (FP) hänvisade till tidigare beslut (2005 och 2008).

– Vi har tittat på detta och vi har haft debatten uppe tidigare och kommit tillbeslut tidigare. Jag kan inte se att det tillkommit något som gör att vi skulle besluta annorlunda den här gången, var Claes Jägevalls (FP) replik.

Synpunkter kom från både från både V och KD, men Tibro kommun kommer inte verka för fortsatt drift av Karlsborgsbanan.

– Jag personligen och partiet reserverar oss mot beslutet. Vänsterpartiet vill se tågtrafik i Tibro. Att man inte har lyckats komma fram till en lösning ser jag som brist i kreativt tänkande, sade Martin Toresson (V).

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige att avstyrka medborgarförslaget från Tonie Ekstedt följdes visserligen av en och annan reservation, men beslutet togs. Kommunfullmäktige avstyrker förslaget.

– Jag läste någon gång att Tibro har så goda kommunikationsmöjligheter. Först buss och sedan tåg med X2000 stod det i broschyren. Vad tänkte jag, att åka buss till tåget är väl inget unikt här. Det är väl vad som gäller i de flesta mindre kommuner, kommenterade Ekstedt sitt förslag vid måndagens sammanträde.

– Visst växer det lite sly på banvallen, men till skillnad från när den byggdes finns det maskiner som skulle kunna röja bort det där snabbt, fortsatte Ekstedt.

Kommunstyrelsens ordförande Claes Jägevall (FP) hänvisade till tidigare beslut (2005 och 2008).

– Vi har tittat på detta och vi har haft debatten uppe tidigare och kommit tillbeslut tidigare. Jag kan inte se att det tillkommit något som gör att vi skulle besluta annorlunda den här gången, var Claes Jägevalls (FP) replik.

Synpunkter kom från både från både V och KD, men Tibro kommun kommer inte verka för fortsatt drift av Karlsborgsbanan.

– Jag personligen och partiet reserverar oss mot beslutet. Vänsterpartiet vill se tågtrafik i Tibro. Att man inte har lyckats komma fram till en lösning ser jag som brist i kreativt tänkande, sade Martin Toresson (V).

  • Johanna Drath