05 maj 2014 06:00

07 jan 2015 10:12

Vidhåller nej till vindkraft

Nu har näringsdepartementets vindkraftsbeslut gällande Lunnekullen fastställts.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fastställer nu regeringens (näringsdepartementets) beslut den 14 februri att inte tillåta uppförandet av en vindkraftsanläggning på Lunnekullen i Tibro och Karlsborgs kommuner.

Bolaget Lunnekullen Vindkraft anser att beslutet inte var sakligt och att det strider mot tillämpliga rättsregler.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fastställer nu regeringens (näringsdepartementets) beslut den 14 februri att inte tillåta uppförandet av en vindkraftsanläggning på Lunnekullen i Tibro och Karlsborgs kommuner.

Bolaget Lunnekullen Vindkraft anser att beslutet inte var sakligt och att det strider mot tillämpliga rättsregler.