05 maj 2014 07:00

23 jan 2015 15:43

Låga priser gör folk besvikna

Antikundring - Tibros egen antikrunda - lockade mycket folk till Blåbandsgården.

Från Falköping kom auktionist Rolf Johansson och antikhandlare Lasse Karlberg för att bedöma och värdera Tibrobornas antikviteter. Och det var många som hade med sig gamla grejer. Arrangörer var Blåbandsföreningen. Allt samlades på ett bord från vilket antikexperterna kunde välja vilka saker de ville titta på. Men de beklagade att de ofta måste göra folk besvikna då priserna på antika grejer gått ner mycket på senare år.

– De gamla samlarna har försvunnit och det finns inte många som köper antikt längre. Till exempel på leksaker har priserna sjunkit bra och gammalt porslin har nästan inget värde alls, förklarar Rolf och Lasse.

Nyttosaker och 50-tal

Det som är inne i dag är 50-tal, på saker från detta årtionde kan det bli ganska bra priser. Nyttosaker är också något som har ett högre värde.

– Det är sådant som kan användas till skillnad mot ljusstakar och andra prydnadssaker som bara står där i en hylla, säger Rolf.

Men det finns undantag. På antikundringen fick Rolf och Lasse in en vas från jugendperioden 1890-1920 designad av Émile Gallé. Vasen kan vara värd mellan fem-och tiotusen kronor. En mycket välvårdad leksaksbil av märket Buick värderades till mellan tre-och femtusen kronor om man säljer till rätt samlare. Men enstaka värdefulla grejer till trots tänker Rolf och Lasse sluta med sina antikrundor.

– Det går inte att hålla på då priserna sjunkit så mycket, folk blir ledsna då de får veta vad deras saker är värda, säger Rolf.

Från Falköping kom auktionist Rolf Johansson och antikhandlare Lasse Karlberg för att bedöma och värdera Tibrobornas antikviteter. Och det var många som hade med sig gamla grejer. Arrangörer var Blåbandsföreningen. Allt samlades på ett bord från vilket antikexperterna kunde välja vilka saker de ville titta på. Men de beklagade att de ofta måste göra folk besvikna då priserna på antika grejer gått ner mycket på senare år.

– De gamla samlarna har försvunnit och det finns inte många som köper antikt längre. Till exempel på leksaker har priserna sjunkit bra och gammalt porslin har nästan inget värde alls, förklarar Rolf och Lasse.

Nyttosaker och 50-tal

Det som är inne i dag är 50-tal, på saker från detta årtionde kan det bli ganska bra priser. Nyttosaker är också något som har ett högre värde.

– Det är sådant som kan användas till skillnad mot ljusstakar och andra prydnadssaker som bara står där i en hylla, säger Rolf.

Men det finns undantag. På antikundringen fick Rolf och Lasse in en vas från jugendperioden 1890-1920 designad av Émile Gallé. Vasen kan vara värd mellan fem-och tiotusen kronor. En mycket välvårdad leksaksbil av märket Buick värderades till mellan tre-och femtusen kronor om man säljer till rätt samlare. Men enstaka värdefulla grejer till trots tänker Rolf och Lasse sluta med sina antikrundor.

– Det går inte att hålla på då priserna sjunkit så mycket, folk blir ledsna då de får veta vad deras saker är värda, säger Rolf.

  • Börje Sahlén