07 maj 2014 17:03

07 jan 2015 10:12

Utmaning för Möbelmuseet

Stiftelsen Tibro Möbelmuseum på Ställverksgatan har en fin samling möbler.

Fritidschef Peller Ekholm är dock oroad över att samlingen kan splittras eftersom en hel del deponerats av privata ägare.

Han informerade kultur och fritiidsnämnden om detta faktum och frågor som nu ställs är hur kommunen inom ramen för Stiftelsens stadgar kan värna möbelmuseet.

Hur kan kulturmaterialet tas tillvara? Vem äger vad och är museets placering rätt? är några av de frågor som ska benas ut.

– Kommunen stöttar stiftelsen med guidningar av grupper via vår antikvarie Eva Thörn.

Fritidschef Peller Ekholm är dock oroad över att samlingen kan splittras eftersom en hel del deponerats av privata ägare.

Han informerade kultur och fritiidsnämnden om detta faktum och frågor som nu ställs är hur kommunen inom ramen för Stiftelsens stadgar kan värna möbelmuseet.

Hur kan kulturmaterialet tas tillvara? Vem äger vad och är museets placering rätt? är några av de frågor som ska benas ut.

– Kommunen stöttar stiftelsen med guidningar av grupper via vår antikvarie Eva Thörn.