07 maj 2014 17:01

07 jan 2015 09:55

Biblioteksplanen på remiss

Nu ska förslaget till biblioteksplan 2015-2019 skickas ut på remiss till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med begäran om svar senast den 1 september.

Det har kultur och fritidsnämnden beslutat.

Nu gällande plan är från 2006 och nämnden har i samband med arbetet kring ”Framtidens bibliotek” beslutat att den måste uppdateras.

– Det finns dock ingen prislapp medskickad i det här skedet, planen ska i stället ses som en inriktning för oss politiker att sträva mot när vi tar våra beslut, säger ordförande Pelle Eclund (KD).

– Planen ska revideras årligen.

Det har kultur och fritidsnämnden beslutat.

Nu gällande plan är från 2006 och nämnden har i samband med arbetet kring ”Framtidens bibliotek” beslutat att den måste uppdateras.

– Det finns dock ingen prislapp medskickad i det här skedet, planen ska i stället ses som en inriktning för oss politiker att sträva mot när vi tar våra beslut, säger ordförande Pelle Eclund (KD).

– Planen ska revideras årligen.