20 maj 2014 13:06

07 jan 2015 10:13

Så mycket får Tibro i flyktingersättning

Tibro räknas som vinnare i det nya ersättningssystemet för flyktingmottagning. Trots att man bara får obetydligt mer än tidigare.

I det nya prestationsbaserade ersättningssystemet för flyktingmottagning tilldelas Tibro 38 000 kronor mer av regeringen.

Makan Afshinnejad, pressekretare hos integrationsminister Erik Ullenhag, förklarar hur det kan komma sig:

– Det blir så här eftersom grundbulten halverats och resten följer det antal flyktingar man tar emot resten av året.

Kommuner som tecknat avtal med Migrationsverket och som i förhållande till sin folkmängd tar emot fler flyktingar får en högre ersättning. Kommuner med ett mycket lågt mottagande får däremot en sänkt ersättning.

Den grundersättning som kommuner får för att sluta en överenskommelse sänkts från tio till fem basbelopp, vilket för 2014 innebär en sänkning från 445 000 kronor till 222 500 kronor.

– Trots att Tibros grundersättning halveras går man alltså med plus 38 000 kronor plus räknat fram till april.

– Sedan är det upp till kommunen att ta emot och fakturera staten för sitt flyktingmottagande. Ju fler man tar emot, desto större ersättning.

Det är just för att stimulera ett ökat flyktingmottagande som systemet införs och ersättningen betalas ut enligt två modeller:

1. För att stimulera att ta emot flyktingar från anläggningsboende får kommunerna 15 000 kronor per person för de som kommer från ett anläggningsboende eller per kvotflykting.

2. Den andra delen består av ersättning till kommuner som har ett högt mottagande generellt i förhållande till sin befolkning.

I det nya prestationsbaserade ersättningssystemet för flyktingmottagning tilldelas Tibro 38 000 kronor mer av regeringen.

Makan Afshinnejad, pressekretare hos integrationsminister Erik Ullenhag, förklarar hur det kan komma sig:

– Det blir så här eftersom grundbulten halverats och resten följer det antal flyktingar man tar emot resten av året.

Kommuner som tecknat avtal med Migrationsverket och som i förhållande till sin folkmängd tar emot fler flyktingar får en högre ersättning. Kommuner med ett mycket lågt mottagande får däremot en sänkt ersättning.

Den grundersättning som kommuner får för att sluta en överenskommelse sänkts från tio till fem basbelopp, vilket för 2014 innebär en sänkning från 445 000 kronor till 222 500 kronor.

– Trots att Tibros grundersättning halveras går man alltså med plus 38 000 kronor plus räknat fram till april.

– Sedan är det upp till kommunen att ta emot och fakturera staten för sitt flyktingmottagande. Ju fler man tar emot, desto större ersättning.

Det är just för att stimulera ett ökat flyktingmottagande som systemet införs och ersättningen betalas ut enligt två modeller:

1. För att stimulera att ta emot flyktingar från anläggningsboende får kommunerna 15 000 kronor per person för de som kommer från ett anläggningsboende eller per kvotflykting.

2. Den andra delen består av ersättning till kommuner som har ett högt mottagande generellt i förhållande till sin befolkning.