26 maj 2014 22:00

23 jan 2015 15:44

Kritik mot Jägevalls många uppdrag

Hur mycket hinner ett kommunalråd med?
Fullmäktigemoderaterna PeO Andersson och Owe Emanuelsson (ersättare) är starkt kritiska till att Tibros kommunalråd Claes Jägevall (FP) är vd i det kommunala bostadsbolaget AB Tibrobyggen och därtill har förtroendeuppdrag i två andra kommunala bolag.
– Hur mycket hinner man på en heltidstjänst som kommunalråd?

Frågan väcktes under måndagskvällens fullmäktigesammanträde på Inredia, där Jägevall valde att inte delta i diskussionen.

– Är det så att skattekollektivet är med och betalar delar av vd-lönen i Tibrobyggen? undrade Emanuelsson och tillade att det i så fall är fel.

Och fortsatte:

– En vd ska ha marknadsmässig lön och sker vd-arbetet under den tid som personen är kommunalråd ska avdrag förstås göras på kommunalrådslönen. Men sker detta?

– Jag har bett dig flera gånger, Claes Jägevall, att redovisa hur många timmar respektive uppdrag tar, men det har du hittills inte gjort.

Andersson och Emanuelsson kritiserade vidare till att kommunalrådet sitter i det kommunala energibolaget plus försäljningsbolaget.

Andersson var den som först väckte frågan i kommunstyrelsen i form av ett tilläggsyrkande i samband med besluten om översynen av den politiska organisationen och kommunens ersättningsreglemente till de förtroendevalda för perioden 2015-2018.

I fullmäktige fick Andersson draghjälp av Emanuelsson, som sedan länge studerat frågan.

– Jag ångrar att jag inte drev den här frågan tidigare; hur många sidouppdrag ska en heltidsarvoderad politiker få ha?

Oppositionsrådet Rolf Ericsson (S) betonade att diskussionen inte rör Jägevall personligen, utan det framtida kommunalrådets uppdrag och hans olika roller:

– Jag vill påpeka att diskussionen gäller kommande period.

Fullmäktiges ordförande Ann-Britt Danielsson (M) uttryckte sympati för Jägevall och sa ”att vara kommunalråd är inte ett jobb, det är ett sätt att leva.”

Hon gav också Ericsson en passning:

– Han? Det kan ju tänkas att det bliri en kvinna också.

M:s tilläggsyrkande vann inte gehör hos majoriteten.

Frågan väcktes under måndagskvällens fullmäktigesammanträde på Inredia, där Jägevall valde att inte delta i diskussionen.

– Är det så att skattekollektivet är med och betalar delar av vd-lönen i Tibrobyggen? undrade Emanuelsson och tillade att det i så fall är fel.

Och fortsatte:

– En vd ska ha marknadsmässig lön och sker vd-arbetet under den tid som personen är kommunalråd ska avdrag förstås göras på kommunalrådslönen. Men sker detta?

– Jag har bett dig flera gånger, Claes Jägevall, att redovisa hur många timmar respektive uppdrag tar, men det har du hittills inte gjort.

Andersson och Emanuelsson kritiserade vidare till att kommunalrådet sitter i det kommunala energibolaget plus försäljningsbolaget.

Andersson var den som först väckte frågan i kommunstyrelsen i form av ett tilläggsyrkande i samband med besluten om översynen av den politiska organisationen och kommunens ersättningsreglemente till de förtroendevalda för perioden 2015-2018.

I fullmäktige fick Andersson draghjälp av Emanuelsson, som sedan länge studerat frågan.

– Jag ångrar att jag inte drev den här frågan tidigare; hur många sidouppdrag ska en heltidsarvoderad politiker få ha?

Oppositionsrådet Rolf Ericsson (S) betonade att diskussionen inte rör Jägevall personligen, utan det framtida kommunalrådets uppdrag och hans olika roller:

– Jag vill påpeka att diskussionen gäller kommande period.

Fullmäktiges ordförande Ann-Britt Danielsson (M) uttryckte sympati för Jägevall och sa ”att vara kommunalråd är inte ett jobb, det är ett sätt att leva.”

Hon gav också Ericsson en passning:

– Han? Det kan ju tänkas att det bliri en kvinna också.

M:s tilläggsyrkande vann inte gehör hos majoriteten.

  • Anita Enocksson