28 maj 2014 06:00

07 jan 2015 10:13

Förundersökning läggs ned

Åklagaren på riksenheten för miljö- och arbetsmiljomål i Göteborg har beslutat avsluta handläggningen av ett ärende som initierats efter en arbetsplatsoycka i Tibro.

Arbetsmiljöverket inspekterade Tibroföretaget hösten 2012 och konstaterade att det saknade en samlad förteckning för trycksatta anordningar och överlämnade därför ärendet för en prövning om ett brott kan ha skett mot arbetsmiljölagstiftningen.

Förundersökningen är nu nedlagd, men framkommer nya uppgifter kan den tas upp igen.

Arbetsmiljöverket inspekterade Tibroföretaget hösten 2012 och konstaterade att det saknade en samlad förteckning för trycksatta anordningar och överlämnade därför ärendet för en prövning om ett brott kan ha skett mot arbetsmiljölagstiftningen.

Förundersökningen är nu nedlagd, men framkommer nya uppgifter kan den tas upp igen.