28 maj 2014 17:03

07 jan 2015 09:56

Fastighetsägare riskerar vite

Miljönämnden östra Skaraborg ansöker om utdömande av vite mot den 73-årige fastighetsägaren bakom PL Fastigheter för bristande åtgärder av fuktskador och ventilationsproblem i flera lägenheter i Tibro.

Miljönämnden ansöker till Mark- och miljödomstolen att de utdömer vite på totalt 35 000 kronor, på grund av bristande inomhusmiljö i fyra lägenheter på Skövdevägen och Bäckängsgatan i Tibro. I två av lägenheterna har miljönämnden vid inspektioner efter klagomål från hyresgästerna konstaterat fuktskador som fastighetsägaren sedan inte åtgärdat i tid trots föreläggande om vite. För de två andra lägenheterna har miljönämnden förelagt 73-åringen om vite för åtgärder och redovisning av fuktutredning, men ingenting av detta har genomförts, trots påtryckningar.

– Vi kommer inte ens i kontakt med honom, det har varit oerhört svårt att överhuvudtaget delge honom våra beslut, säger Miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Vid inspektioner i samtliga fyra lägenheter har nämnden konstaterat att inga åtgärder har vidtagits och anser därmed att vitesföreläggandena inte uppfyllts. Så sent som i onsdags begärde Hyresgästföreningen att det skandalomsusade bolagets samtliga fastigheter i Tibro och Mariestad ska sättas under tvångsförvaltning.

Miljönämnden ansöker till Mark- och miljödomstolen att de utdömer vite på totalt 35 000 kronor, på grund av bristande inomhusmiljö i fyra lägenheter på Skövdevägen och Bäckängsgatan i Tibro. I två av lägenheterna har miljönämnden vid inspektioner efter klagomål från hyresgästerna konstaterat fuktskador som fastighetsägaren sedan inte åtgärdat i tid trots föreläggande om vite. För de två andra lägenheterna har miljönämnden förelagt 73-åringen om vite för åtgärder och redovisning av fuktutredning, men ingenting av detta har genomförts, trots påtryckningar.

– Vi kommer inte ens i kontakt med honom, det har varit oerhört svårt att överhuvudtaget delge honom våra beslut, säger Miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Vid inspektioner i samtliga fyra lägenheter har nämnden konstaterat att inga åtgärder har vidtagits och anser därmed att vitesföreläggandena inte uppfyllts. Så sent som i onsdags begärde Hyresgästföreningen att det skandalomsusade bolagets samtliga fastigheter i Tibro och Mariestad ska sättas under tvångsförvaltning.