09 jun 2014 14:52

07 jan 2015 09:56

Ransberg lämnar kyrkan

SKOLAVSLUTNINGAR

Grundskolans avslutningsvecka är här.

En nyhet är att Ransbergs skola, för att undvika tre sittningar i kyrkan, förlägger sin avslutning till skolan på torsdag kväll.

Det har dock inget med religion att göra betonar man, man vill bara kunna samla alla till en gemensam avslutning.

Häggetorpsskolan har avslutning för fyror och femmor på torsdag kväll i Kyrkefalla kyrka och för de yngre på fredag morgon.

Smulebergsskolan har avslutning torsdag kväll för år 3-5 i Missionskyrkan på torsdag kväll och för de mindre på fredag.

Nyboskolan har sin avslutning på fredag.

Grundskolans avslutningsvecka är här.

En nyhet är att Ransbergs skola, för att undvika tre sittningar i kyrkan, förlägger sin avslutning till skolan på torsdag kväll.

Det har dock inget med religion att göra betonar man, man vill bara kunna samla alla till en gemensam avslutning.

Häggetorpsskolan har avslutning för fyror och femmor på torsdag kväll i Kyrkefalla kyrka och för de yngre på fredag morgon.

Smulebergsskolan har avslutning torsdag kväll för år 3-5 i Missionskyrkan på torsdag kväll och för de mindre på fredag.

Nyboskolan har sin avslutning på fredag.