10 jun 2014 17:01

07 jan 2015 10:14

Fastighetsägare kan få betala 35 000

Miljönämnden östra Skaraborgs, Mös, beslut har vunnit laga kraft, men vitesföreläggandena är inte uppfyllda. Nu vill Mös att miljödomstolen utdömer vite på 35 000 kronor.

Mös ansökte i början av juni hos miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om ett utdömande av två viten på sammanlagt 35 000 kronor.

Motpart är en numera ökänd fastighetsägare skriven i Åmål. Det handlar om flera misskötta lägenheter i två skilda fastigheter; Skövdevägen 32 och Bäckängsgatan 28 i Tibro.

Miljömyndigheten har sedan 2012 kunnat konstatera att ägaren till PL Fastigheter valt att inte följa myndighetens krav på renoveringsåtgärder. Han är dessutom extremt svår att få tag i för myndigheten som fått annonsera efter honom i SLA och MT.

Vitet på Skövdevägen är 15 000 kronor. När Mös efter klagomål från hyresgästerna år 2012 inspekterade inomhusmiljön på Skövdevägen fann man dåliga golvmattor och bristfällig ventilation – det fanns också ett gammalt vitesföreläggande att göra en fuktutredning.

Vitet på Bäckängsgatan är 20 000 kronor och rör också fuktskador och ventilationsbrister – en fuktutredning skulle ha redovisats för Mös senast den 1 maj.

Mös ansökte i början av juni hos miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om ett utdömande av två viten på sammanlagt 35 000 kronor.

Motpart är en numera ökänd fastighetsägare skriven i Åmål. Det handlar om flera misskötta lägenheter i två skilda fastigheter; Skövdevägen 32 och Bäckängsgatan 28 i Tibro.

Miljömyndigheten har sedan 2012 kunnat konstatera att ägaren till PL Fastigheter valt att inte följa myndighetens krav på renoveringsåtgärder. Han är dessutom extremt svår att få tag i för myndigheten som fått annonsera efter honom i SLA och MT.

Vitet på Skövdevägen är 15 000 kronor. När Mös efter klagomål från hyresgästerna år 2012 inspekterade inomhusmiljön på Skövdevägen fann man dåliga golvmattor och bristfällig ventilation – det fanns också ett gammalt vitesföreläggande att göra en fuktutredning.

Vitet på Bäckängsgatan är 20 000 kronor och rör också fuktskador och ventilationsbrister – en fuktutredning skulle ha redovisats för Mös senast den 1 maj.

  • Anita Enocksson