10 jun 2014 19:24

07 jan 2015 09:56

Hvb-hemmet fullt

KSAU

Ksau, kommunstyrelsens arbetsutskott, fick vid det senaste sammanträdet rapport om integrationssläget och det nya hvb-hemmet i Bäckliden för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Det är övervägande pojkar, men två flickor ska anlända i dag och sedan är de tio platserna på hvb-hemmet fullbelagda. Så allt löper på som planerat.

Kommunchef Eva-Lena Beckman har gett de integrationsansvariga i uppdrag att reda ut vilka statliga bidrag som Tibro kan få och den rapporten kommer i augusti.

Jägevall:

– Vi vill också veta hur statsbidragen destineras i kommunen, så att vi vet att pengarna används rätt.

Ksau, kommunstyrelsens arbetsutskott, fick vid det senaste sammanträdet rapport om integrationssläget och det nya hvb-hemmet i Bäckliden för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Det är övervägande pojkar, men två flickor ska anlända i dag och sedan är de tio platserna på hvb-hemmet fullbelagda. Så allt löper på som planerat.

Kommunchef Eva-Lena Beckman har gett de integrationsansvariga i uppdrag att reda ut vilka statliga bidrag som Tibro kan få och den rapporten kommer i augusti.

Jägevall:

– Vi vill också veta hur statsbidragen destineras i kommunen, så att vi vet att pengarna används rätt.