11 jun 2014 18:18

23 jan 2015 15:45

Hallå där...

...årets centrumutvecklare 2014 Magnus Thomson, Tillväxt Tibro. En liten fågel viskade att du ska medverka under Almedalsveckan på Gotland den första veckan i juli.

Stämmer det?

– Jasså, hörde SLA det? Jo, det stämmer.

Vad ska du prata om?

– Jag tänker bland annat prata om att centrumutveckling inte är en ”jag-grej” utan en ”lag-grej”. Det är många personers arbete bakom Tibros framgång.

När föreläser du?

– Tisdagen den 1 juli på evenemanget ”Forum för stadsutveckling” på Visby Strand och kongress under rubriken ”City think tank”, en stadstankesmedja med flera talare.

Magnus är inbjuden av riksorganisationen Svenska Stadskärnor och använder sig av det stipendium han fick vid prisutdelningen för att bekosta sin Gotlandsresa och ska stanna i två dagar.

Juryn för Årets centrumutvecklare i Sverige 2014 tilldelade honom stipendiet på konferensen Årets Stadskärna i Västerås i maj med motiveringen:

”Att vara centrumutvecklare handlar om att hela tiden sträva efter att göra skillnad, att skapa förutsättningar som sporrar stadens aktörer att göra sitt allra bästa. Årets centrumutvecklare har inte bara satt tydliga avtryck i sin stad, utan också visat att kreativitet och nytänk kan få saker att hända som ingen trodde var möjliga.”

Almedalsveckan inleds söndagen den 29 juni och evenemangen är i Visby innerstad där olika arrangörer hyr lokaler eller restauranger och bjuder in till samtal och seminarier.

Stämmer det?

– Jasså, hörde SLA det? Jo, det stämmer.

Vad ska du prata om?

– Jag tänker bland annat prata om att centrumutveckling inte är en ”jag-grej” utan en ”lag-grej”. Det är många personers arbete bakom Tibros framgång.

När föreläser du?

– Tisdagen den 1 juli på evenemanget ”Forum för stadsutveckling” på Visby Strand och kongress under rubriken ”City think tank”, en stadstankesmedja med flera talare.

Magnus är inbjuden av riksorganisationen Svenska Stadskärnor och använder sig av det stipendium han fick vid prisutdelningen för att bekosta sin Gotlandsresa och ska stanna i två dagar.

Juryn för Årets centrumutvecklare i Sverige 2014 tilldelade honom stipendiet på konferensen Årets Stadskärna i Västerås i maj med motiveringen:

”Att vara centrumutvecklare handlar om att hela tiden sträva efter att göra skillnad, att skapa förutsättningar som sporrar stadens aktörer att göra sitt allra bästa. Årets centrumutvecklare har inte bara satt tydliga avtryck i sin stad, utan också visat att kreativitet och nytänk kan få saker att hända som ingen trodde var möjliga.”

Almedalsveckan inleds söndagen den 29 juni och evenemangen är i Visby innerstad där olika arrangörer hyr lokaler eller restauranger och bjuder in till samtal och seminarier.

  • Anita Enocksson