16 jun 2014 21:53

23 jan 2015 15:28

Budget 2015

FULLMÄKTIGE

I korthet beslöt fullmäktige bland annat:

Nya samhällsbyggnadsnämnden finansieras med 400 000.

Barn och utbildningsnämnden får en miljon extra till integrationsuppdraget, socialnämnden 1 miljon till maten på särskilt boende och 400 000 till daglig verksamhet för funktionshindrade, kultur och fritid 200 000 till anläggningsbidrag och 200 000 till bibliotek Äldrecentrum samt marknadsföring av idrottskommunen Tibro.

Smulebergsskolans kök byggs om för fem miljoner 2015.

I korthet beslöt fullmäktige bland annat:

Nya samhällsbyggnadsnämnden finansieras med 400 000.

Barn och utbildningsnämnden får en miljon extra till integrationsuppdraget, socialnämnden 1 miljon till maten på särskilt boende och 400 000 till daglig verksamhet för funktionshindrade, kultur och fritid 200 000 till anläggningsbidrag och 200 000 till bibliotek Äldrecentrum samt marknadsföring av idrottskommunen Tibro.

Smulebergsskolans kök byggs om för fem miljoner 2015.