18 jun 2014 14:48

07 jan 2015 09:57

Håller budgeten

SOCIALNÄMNDEN

Budget- och verksamhetsuppföljningen för socialnämnden visar att man får ett prognostiserat underskott på 48 000 kronor på en budgetram på 204 miljoner.

Ordförande Bengt Andersson (C):

– Mer rätt kan man knappast komma!

Socialchef Eva Ulfvenborg flaggor dock för att försörjningsstödet kan raka i höjden:

– Nivån på försörjningsstödet är det som oroar mest just nu. Under maj var det dock tio hushåll färre som behövde stöd.

Nämnden beslöt i övrigt att säga ja till att fortsätta stödja kvinnohuset Tranan och nej till att bekosta arbetsskor för hemvårdspersonal.

Budget- och verksamhetsuppföljningen för socialnämnden visar att man får ett prognostiserat underskott på 48 000 kronor på en budgetram på 204 miljoner.

Ordförande Bengt Andersson (C):

– Mer rätt kan man knappast komma!

Socialchef Eva Ulfvenborg flaggor dock för att försörjningsstödet kan raka i höjden:

– Nivån på försörjningsstödet är det som oroar mest just nu. Under maj var det dock tio hushåll färre som behövde stöd.

Nämnden beslöt i övrigt att säga ja till att fortsätta stödja kvinnohuset Tranan och nej till att bekosta arbetsskor för hemvårdspersonal.