19 jun 2014 16:41

07 jan 2015 10:15

Fullt hus på Häggetorpsskolan

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nu är det lapp på luckan på Häggetorpsskolan.

Det går inte in fler elever i årskurs ett upplyser rektor Anette Larsson i en rapport till barn och utbildningsnämnden. I årskurs ett, barn födda -06, är det klasser på 29 respektive 27 elever.

Under vårterminen har man tagit emot tre nya elever i dessa klasser och läget är mycket ansträngt på grund av att man har ett stort antal elever med särskild behov.

Nu är det lapp på luckan på Häggetorpsskolan.

Det går inte in fler elever i årskurs ett upplyser rektor Anette Larsson i en rapport till barn och utbildningsnämnden. I årskurs ett, barn födda -06, är det klasser på 29 respektive 27 elever.

Under vårterminen har man tagit emot tre nya elever i dessa klasser och läget är mycket ansträngt på grund av att man har ett stort antal elever med särskild behov.