19 jun 2014 16:49

07 jan 2015 09:57

Ökat SFI-behov i Tibro

BARN OCH UTBILDNNGSNÄMNDEN

Trycket på SFI, svenska för invandrare, ökar i Tibro och avvikelsen gentemot budget 2014 är nu minus 1,2 miljoner. Man har 105 elever och 15 står i kö för att få börja studera.

Förvaltningen betonar att efterfrågan på SFI-undervisning och gymnasial vuxenutbildning kommer att fortsätta öka, både i år och kommande år, eftersom avvikelsen avser nämndens integrationsuppdrag.

Trycket på SFI, svenska för invandrare, ökar i Tibro och avvikelsen gentemot budget 2014 är nu minus 1,2 miljoner. Man har 105 elever och 15 står i kö för att få börja studera.

Förvaltningen betonar att efterfrågan på SFI-undervisning och gymnasial vuxenutbildning kommer att fortsätta öka, både i år och kommande år, eftersom avvikelsen avser nämndens integrationsuppdrag.