24 jun 2014 12:42

23 jan 2015 15:46

Vild parkering på Lilla Torget

De råder vild parkering på Lilla Torget i Tibro. Det vill säga runt den öppna platsen mellan Frydéns järnhandel och Ica.

Det är ett så kallat gångfartsområde och på gångfartsområden i centrum får man inte parkera hur som helst. Man får bara ställa bilen på de särskilt anvisade p-platserna.

I Tibro är det parkeringarna mellan träden intill Frydéns järnhandel. Ställer man sig på andra sidan gatan, det vill säga mot Ica, får man göra det bara om man man sitter kvar i bilen.

I den stund man lämnar bilen har man parkerat och kan bötfällas.

Tibro kommun hyr in parkeingsvakter från Skövde och dessa patrullerar Tibros gator en dag per vecka.

Vilken dag de är i Tibro vet inte ens personalen på samhällsbyggnadsförvaltningen – den förvaltning som ansvarar för trafikplaneringen i centrum.

För gångfartsområde gäller i övrigt att fordon inte får köras med högre hastighet än gångfart, det vill säga runt sju kilometer i timman, och att man som fordonsförare alltid har väjningsplikt för gående.

Det är ett så kallat gångfartsområde och på gångfartsområden i centrum får man inte parkera hur som helst. Man får bara ställa bilen på de särskilt anvisade p-platserna.

I Tibro är det parkeringarna mellan träden intill Frydéns järnhandel. Ställer man sig på andra sidan gatan, det vill säga mot Ica, får man göra det bara om man man sitter kvar i bilen.

I den stund man lämnar bilen har man parkerat och kan bötfällas.

Tibro kommun hyr in parkeingsvakter från Skövde och dessa patrullerar Tibros gator en dag per vecka.

Vilken dag de är i Tibro vet inte ens personalen på samhällsbyggnadsförvaltningen – den förvaltning som ansvarar för trafikplaneringen i centrum.

För gångfartsområde gäller i övrigt att fordon inte får köras med högre hastighet än gångfart, det vill säga runt sju kilometer i timman, och att man som fordonsförare alltid har väjningsplikt för gående.