30 jun 2014 22:45

07 jan 2015 10:15

Tillstånd för återvinningsstation

FAGERSANNA

Byggnadsnämnden har klubbat ett tidsbegränsat bygglov på två år för den befintliga återvinningsstationen i Fagersanna.

Samhällsbyggnadschef Svante Andrén om varför det bara blev ett tillfälligt bygglov:

– Det tidigare tillståndet var också tidsbegränsat men det har gått ut.

– Vi ser dessutom över lämpligheten av placeringen av alla återvinningssstationer i kommunen och därför gavs det bara ett tillfälligt tillstånd.

Han tillägger att stationens närhet till bostäder i Fagersanna inte är helt bra.

Byggnadsnämnden har klubbat ett tidsbegränsat bygglov på två år för den befintliga återvinningsstationen i Fagersanna.

Samhällsbyggnadschef Svante Andrén om varför det bara blev ett tillfälligt bygglov:

– Det tidigare tillståndet var också tidsbegränsat men det har gått ut.

– Vi ser dessutom över lämpligheten av placeringen av alla återvinningssstationer i kommunen och därför gavs det bara ett tillfälligt tillstånd.

Han tillägger att stationens närhet till bostäder i Fagersanna inte är helt bra.