30 jun 2014 22:40

07 jan 2015 10:15

Sanktionsavgift på 31 258

BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden har beslutat påföra Tibro kommuns samhällsbyggnadsförvaltning som ägare till ”Sportparken 3” en sanktionsvgift på 31 258 kronor.

Samhällsbyggnadschef Svante Andrén:

– Det handlar om en utbyggnad, en biljettkur och servering.

Om avgiften:

– Det är bara att betala eftersom det inte var inte slutbesiktigat innan det togs i bruk.

Vid en tillsyn den 22 maj konstaterade en byggnadsinspektör från byggnadsnämnden att det nybyggda serveringsköket tagits i bruk utan att slutbeskedet erhållits.

Byggnadsnämnden har beslutat påföra Tibro kommuns samhällsbyggnadsförvaltning som ägare till ”Sportparken 3” en sanktionsvgift på 31 258 kronor.

Samhällsbyggnadschef Svante Andrén:

– Det handlar om en utbyggnad, en biljettkur och servering.

Om avgiften:

– Det är bara att betala eftersom det inte var inte slutbesiktigat innan det togs i bruk.

Vid en tillsyn den 22 maj konstaterade en byggnadsinspektör från byggnadsnämnden att det nybyggda serveringsköket tagits i bruk utan att slutbeskedet erhållits.