30 jun 2014 22:40

07 jan 2015 10:15

Överklagar till länsstyrelsen

BYGGNADSNÄMNDEN

Industrifastigheten togs i anspråk utan att ombyggnaden var slutbesiktigad och godkänd av byggnadsnämndens inspektör och nämnden utdömde därför en sanktionavgift på cirka 80 000 kronor.

Men nu ligger bollen hos länsstyrelsen eftersom ägaren till det så kallade Lignohuset i Tibro överklagat nämndens beslut.

Samhällsbyggnadschef Svante Andrén:

– Ja, beslutet har överklagats av fastighetsägaren och nu är det länsstyrelsen som får avgöra ärendet.

Industrifastigheten togs i anspråk utan att ombyggnaden var slutbesiktigad och godkänd av byggnadsnämndens inspektör och nämnden utdömde därför en sanktionavgift på cirka 80 000 kronor.

Men nu ligger bollen hos länsstyrelsen eftersom ägaren till det så kallade Lignohuset i Tibro överklagat nämndens beslut.

Samhällsbyggnadschef Svante Andrén:

– Ja, beslutet har överklagats av fastighetsägaren och nu är det länsstyrelsen som får avgöra ärendet.