02 jul 2014 14:05

23 jan 2015 15:28

Skarp kritik mot Närhälsan

Klagomål har framförts från ”en av många pensionärer, som snart går till val” på mycket dålig service hos vårdcentralen Närhälsan i Tibro

Det framförs i ett brev via kommunala pensionärsrådet KPR till kommunstyrelsen, som får det för kännedom.

I brevet står att det genom flera medlemmar i SPF framkommit att vårdcentralen Närhälsan i Tibro fungerar mycket dåligt:

”Flera läkare och sköterskor söker sig härifrån och resultatet blir att verksamheten lider.”

Brevskrivaren, ”en av många pensionärer, som snart ska gå till val”, hänvisar till en tidningsartikel införd i SLA den 14 mars i år, där svar redovisas från en enkät.

Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, S0111, som genomfört enkäten där det angavs mätning av fem kategorier; bemötande, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och helhetsbild samt ett medelvärde.

I alla avseenden är Tibro sämst i Skaraborg, påpekar brevskrivaren, som visserligen är medveten om att det inte är någon kommunal fråga:

”Men den drabbar våra kommuninvånare och därför måste i sista hand kommunstyrelsen agera.”

Brevskrivaren säger att fler och fler Tibrobor nu väljer att lista sig hos den privata vårdcentralen Hälsocentralen i Hjo som har en filial i Tibro, eller så söker sde ig till grannkommunerna Karlsborg, Skövde eller Mariestad.

Brevskrivaren avslutar med frågan:

”Man kan undra om avflyttad personal blivit intervjuade om varför de slutat i Tibro?

Det framförs i ett brev via kommunala pensionärsrådet KPR till kommunstyrelsen, som får det för kännedom.

I brevet står att det genom flera medlemmar i SPF framkommit att vårdcentralen Närhälsan i Tibro fungerar mycket dåligt:

”Flera läkare och sköterskor söker sig härifrån och resultatet blir att verksamheten lider.”

Brevskrivaren, ”en av många pensionärer, som snart ska gå till val”, hänvisar till en tidningsartikel införd i SLA den 14 mars i år, där svar redovisas från en enkät.

Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, S0111, som genomfört enkäten där det angavs mätning av fem kategorier; bemötande, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och helhetsbild samt ett medelvärde.

I alla avseenden är Tibro sämst i Skaraborg, påpekar brevskrivaren, som visserligen är medveten om att det inte är någon kommunal fråga:

”Men den drabbar våra kommuninvånare och därför måste i sista hand kommunstyrelsen agera.”

Brevskrivaren säger att fler och fler Tibrobor nu väljer att lista sig hos den privata vårdcentralen Hälsocentralen i Hjo som har en filial i Tibro, eller så söker sde ig till grannkommunerna Karlsborg, Skövde eller Mariestad.

Brevskrivaren avslutar med frågan:

”Man kan undra om avflyttad personal blivit intervjuade om varför de slutat i Tibro?

  • Anita Enocksson