03 jul 2014 17:24

23 jan 2015 15:28

Ann-Britts sista fullmäktige

FULLMÄKTIGE

Fyra år har gått för nuvarande Tibro kommunfullmäktige. Den 22 september äger sista sammanträdet rum för dessa förtroendevalda Tibrobor.

Datumet tidigarelades på förslag av fullmäktiges ordförande Ann-Britt Danielsson (M), som aviserat att hon inte står till förfogande för omval utan ämnar lämna kommunpolitiken.

Fyra år har gått för nuvarande Tibro kommunfullmäktige. Den 22 september äger sista sammanträdet rum för dessa förtroendevalda Tibrobor.

Datumet tidigarelades på förslag av fullmäktiges ordförande Ann-Britt Danielsson (M), som aviserat att hon inte står till förfogande för omval utan ämnar lämna kommunpolitiken.