04 jul 2014 21:29

23 jan 2015 15:28

Närhälsan bemöter den skarpa kritiken

I dag kommenterar Lars Gotthardsson, områdeschef för Östra Skaraborg, den kritik som i brev till kommunstyrelsen framförts mot vårdcentralen Närhälsan i Tibro.

– Vi beklagar verkligen läget och tar åt oss av den kritik som framförs av brevskrivaren och även i den nationella enkät där Tibro ligger dåligt till för andra gången, säger Lars Gotthardsson.

– Det är verkligen en besvikelse att vi efter den förra enkäten och de satsningar vi ändå gjort inte ser en förbättring.

Vad är största problemet?

– Läkartillgången. Att det är så svårt att rekrytera läkare som stannar på mindre vårdcentraler. Ett problem som Tibro delar med flera vårdcentraler.

Vad gör ni för att lösa det?

– Vi får förlita oss på utlandsrekryteringar, men där är en inkörstid. Även om de är duktiga läkare så måste de hinna lära sig språket och vänja sig vid vårt sätt att jobba. Det tar ett par år att komma in ordentligt i verksamheten.

Hur många läkare har ni i Tibro?

– Det är en uppgift som jag helst inte lämnar ut eftersom vi är konkurrensutsatta.

Men namn och bild sätts ju upp på en anslagstavla vid receptionen, senast var det fyra utländska. Lika många i dag?

– I så fall kan jag bara tillägga att det även finns en svensk läkare där också, Kjell Hultsten heter han.

– Vi beklagar verkligen läget och tar åt oss av den kritik som framförs av brevskrivaren och även i den nationella enkät där Tibro ligger dåligt till för andra gången, säger Lars Gotthardsson.

– Det är verkligen en besvikelse att vi efter den förra enkäten och de satsningar vi ändå gjort inte ser en förbättring.

Vad är största problemet?

– Läkartillgången. Att det är så svårt att rekrytera läkare som stannar på mindre vårdcentraler. Ett problem som Tibro delar med flera vårdcentraler.

Vad gör ni för att lösa det?

– Vi får förlita oss på utlandsrekryteringar, men där är en inkörstid. Även om de är duktiga läkare så måste de hinna lära sig språket och vänja sig vid vårt sätt att jobba. Det tar ett par år att komma in ordentligt i verksamheten.

Hur många läkare har ni i Tibro?

– Det är en uppgift som jag helst inte lämnar ut eftersom vi är konkurrensutsatta.

Men namn och bild sätts ju upp på en anslagstavla vid receptionen, senast var det fyra utländska. Lika många i dag?

– I så fall kan jag bara tillägga att det även finns en svensk läkare där också, Kjell Hultsten heter han.

  • Anita Enocksson