08 jul 2014 09:36

07 jan 2015 09:57

Var tredje villaägare orolig för inbrott

Undersökning visar att var tredje svensk villaägare är orolig för att huset skall drabbas av inbrott under semestern. Villaägare över 56 år är mer oroliga för inbrott än yngre, och generellt sett är kvinnor något mer oroliga än män. 9 av 10 ber om hjälp med tillsyn. 87 procent ser till att brevlådan töms regelbundet och 64 procent har timer på lampor i huset så att det ser ut som om man är hemma. Men det finns mer man kan göra.

Undersökning visar att var tredje svensk villaägare är orolig för att huset skall drabbas av inbrott under semestern. Villaägare över 56 år är mer oroliga för inbrott än yngre, och generellt sett är kvinnor något mer oroliga än män. 9 av 10 ber om hjälp med tillsyn. 87 procent ser till att brevlådan töms regelbundet och 64 procent har timer på lampor i huset så att det ser ut som om man är hemma. Men det finns mer man kan göra.

Tips på hur du inbrottsskyddar din villa:

Skaffa godkända lås på fönster och dörrar.

Aktivera hemlarm.

Skaffa gärna utebelysning med rörelsevakt och installera en timer för lampor inomhus.

Montera galler på källarfönstren.

Be någon tömma brevlådan, klippa gräs och hålla uppsikt.

Starta grannsamverkan.

Ha inte redskap framme, de kan användas som inbrottsverktyg.

Källa: (Folksam)