28 jul 2014 15:52

23 jan 2015 15:47

Bävrarna är tillbaka

I våras fällde bävrar träd utmed bäcken mellan Grönhult och Tidan. Nu har det återigen hittats fällda stammar i ett område från Ånaplan till gamla bron.

– Vi ser när vi klipper gräset en gång i veckan men det är jättebra om folk ringer. De är skygga och tar lite natt för natt. Bäverns område har spritt sig lite men om det är fler vet jag inte. Om det fortsätter så får vi börja undersöka, förklarar Peter Nero, arbetsledare Gatu- och parkavdelningen.

– Vi ser när vi klipper gräset en gång i veckan men det är jättebra om folk ringer. De är skygga och tar lite natt för natt. Bäverns område har spritt sig lite men om det är fler vet jag inte. Om det fortsätter så får vi börja undersöka, förklarar Peter Nero, arbetsledare Gatu- och parkavdelningen.

  • Frans Nilsson