14 aug 2014 15:31

23 jan 2015 15:48

Ställ dina frågor till inbjudna politiker

Lilla aktiva Kroppetorps församling med bara 68 medlemmar är först ut i Tibro med att ställa kommunpolitikerna mot väggen. Det blir i form av en samtalskväll om temat för kvällen är hur man bygger ett gott samhälle åt alla.

Kroppetorps Equmeniaförsamling har bjudit in representanter för de politiska partierna som är representerade i kommunstyrelsen till denna offentliga samtalskväll som är torsdagen den 28 augusti i Kropptetorps missionshus.

Pastor AnnaCamilla Andersson är riktigt nöjd och glad över att samtliga partier i kommunstyrelsen aviserat att de kommer med en representant.

– Ja! Det ska bli intressant att höra hur våra kommunpolitiker tänker om möjligheterna att forma ett samhälle som byggs utifrån dem som har störst behov av stöd och hjälp. Går det? Eller är det bättre att utgå från tanken ”Det goda samhället för alla?”

Om denna utgångspunkt för kvällen:

– Den är viktigt hur vi tillsammans skapar ett gott samhälle för alla med fokus särskilt på dem som sällan kan göra sin röst hörd.

Kroppetorps equmeniaförsamling hoppas förstås på en kväll som ger kunskap, inspiration och gemenskap. Församlingen är ju en liten församling med bara 68 medlemmar på en ort belägen norr om Tibro tätort.

Man har likt många andra församlingar ett stort barn- och ungdomsarbete och förutom gudstjänster och barn- och ungdomsverksamhet har man stickkafé, studiegrupper och annan kyrklig verksamhet och anordnar exempelvis loppis lördagen den 23/8.

Nu vill församlingen veta hur Tibros partier ser på möjligheterna att forma ett samhälle som byggs utifrån dem som har störst behov av stöd och hjälp.

Pastor AnnaCamilla Andersson:

– Vi verkar inom en gammal fin folkrörelsetradition som alltid haft som uppdrag att ta stort samhällsansvar och värna om samhällets till synes svaga... och vi kan alla vara både svaga och starka i olika perioder av våra liv.

Efter panelsamtalet där Stefan Lennartson är ordfördelare ges tid för frågor från publiken.

– Sedan avrundar med trevlig gemenskap kring kaffeborden.

Kroppetorps Equmeniaförsamling har bjudit in representanter för de politiska partierna som är representerade i kommunstyrelsen till denna offentliga samtalskväll som är torsdagen den 28 augusti i Kropptetorps missionshus.

Pastor AnnaCamilla Andersson är riktigt nöjd och glad över att samtliga partier i kommunstyrelsen aviserat att de kommer med en representant.

– Ja! Det ska bli intressant att höra hur våra kommunpolitiker tänker om möjligheterna att forma ett samhälle som byggs utifrån dem som har störst behov av stöd och hjälp. Går det? Eller är det bättre att utgå från tanken ”Det goda samhället för alla?”

Om denna utgångspunkt för kvällen:

– Den är viktigt hur vi tillsammans skapar ett gott samhälle för alla med fokus särskilt på dem som sällan kan göra sin röst hörd.

Kroppetorps equmeniaförsamling hoppas förstås på en kväll som ger kunskap, inspiration och gemenskap. Församlingen är ju en liten församling med bara 68 medlemmar på en ort belägen norr om Tibro tätort.

Man har likt många andra församlingar ett stort barn- och ungdomsarbete och förutom gudstjänster och barn- och ungdomsverksamhet har man stickkafé, studiegrupper och annan kyrklig verksamhet och anordnar exempelvis loppis lördagen den 23/8.

Nu vill församlingen veta hur Tibros partier ser på möjligheterna att forma ett samhälle som byggs utifrån dem som har störst behov av stöd och hjälp.

Pastor AnnaCamilla Andersson:

– Vi verkar inom en gammal fin folkrörelsetradition som alltid haft som uppdrag att ta stort samhällsansvar och värna om samhällets till synes svaga... och vi kan alla vara både svaga och starka i olika perioder av våra liv.

Efter panelsamtalet där Stefan Lennartson är ordfördelare ges tid för frågor från publiken.

– Sedan avrundar med trevlig gemenskap kring kaffeborden.

  • Anita Enocksson