18 aug 2014 18:01

07 jan 2015 10:17

Skolorna börjar denna vecka

På tisdag och onsdag rullar det nya läsåret i gång för Tibros alla barn, ungdomar och vuxenstuderande.

De yngre skoleleverna börjar på tisdag och de äldre eleverna och särskolan på onsdag.

På högstadiet, Nyboskolan, går det normalt runt 450 elever från sexan till nian i ett 20-tal klasser inräknat särskoleklassen och förberedelseklassen för nyanlända barn och ungdomar.

Fågelviksgymnasiet börjar i dag tisdag med ettorna och år två till fyra börjar på onsdag.

Skolskjutsarna går enligt det vanliga skolskjutsschema till alla grundskolor meddelas det på kommunens hemsida.

Föräldrarna till elever i förskoleklass och årskurs ett på Ransbergs skola samt elever i förskoleklass på Ransberg får dock ordna med sin egen hemresa på skolstartsdagen meddelas det vidare på hemsidan.

Familjecentralen Källan, en verksamhet för föräldrar med små barn, startade redan i måndags och finns bara ett stenkast från vårdcentralen i centrala Tibro.

De yngre skoleleverna börjar på tisdag och de äldre eleverna och särskolan på onsdag.

På högstadiet, Nyboskolan, går det normalt runt 450 elever från sexan till nian i ett 20-tal klasser inräknat särskoleklassen och förberedelseklassen för nyanlända barn och ungdomar.

Fågelviksgymnasiet börjar i dag tisdag med ettorna och år två till fyra börjar på onsdag.

Skolskjutsarna går enligt det vanliga skolskjutsschema till alla grundskolor meddelas det på kommunens hemsida.

Föräldrarna till elever i förskoleklass och årskurs ett på Ransbergs skola samt elever i förskoleklass på Ransberg får dock ordna med sin egen hemresa på skolstartsdagen meddelas det vidare på hemsidan.

Familjecentralen Källan, en verksamhet för föräldrar med små barn, startade redan i måndags och finns bara ett stenkast från vårdcentralen i centrala Tibro.

  • Anita Enocksson