20 aug 2014 19:40

07 jan 2015 10:17

Ja till jämställt Västra Götaland

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, ger grönt ljus till kommunstyrelsen att säga ja till avsiktsförklaringen för ett jämställt Västra Götaland 2014-2017.

Undertecknandet innebär att Tibro kopplar sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till strategin.

Kommunen ska vidare ta fram en lokal handlingsplan med insatser och beskriva vad man vill göra.

Avsiktsförklaringen ska förankras i den egna organisionen.

Undertecknandet innebär att Tibro kopplar sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till strategin.

Kommunen ska vidare ta fram en lokal handlingsplan med insatser och beskriva vad man vill göra.

Avsiktsförklaringen ska förankras i den egna organisionen.