20 aug 2014 19:45

07 jan 2015 09:58

Nya regler för partistöd

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, säger ja till de nya reglerna för partistödet att gälla från den 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer också att få detta på sitt bord.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Med de nya reglerna kommer fullmäktige bland annat åt problemet med att ersättning utgår till partier som har tomma stolar i fullmäktige.

– De nya reglerna ger fullmäktige möjligheten att reglera partistödet; det vill säga ingen närvaro, inget partistöd. Det är bra!

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer också att få detta på sitt bord.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Med de nya reglerna kommer fullmäktige bland annat åt problemet med att ersättning utgår till partier som har tomma stolar i fullmäktige.

– De nya reglerna ger fullmäktige möjligheten att reglera partistödet; det vill säga ingen närvaro, inget partistöd. Det är bra!