26 aug 2014 18:54

07 jan 2015 10:18

En krona per invånare

Socialnämnden har beslutat att avsätta en krona per invånare till Brottsofferjouren.

Brottsofferjouren östra Skaraborg (BOJ) hade ansökt om mellan tre och sex kronor per invånare i föreningsbidrag för 2014. BOJ är en ideell förening som verkar för att stödja och hjälpa brottsoffer och deras anhöriga.

Nämndens ordförande Bengt Andersson (C):

– Det är ett återremitterade ärende och nu kom vi fram till detta beslut.

Brottsofferjouren östra Skaraborg (BOJ) hade ansökt om mellan tre och sex kronor per invånare i föreningsbidrag för 2014. BOJ är en ideell förening som verkar för att stödja och hjälpa brottsoffer och deras anhöriga.

Nämndens ordförande Bengt Andersson (C):

– Det är ett återremitterade ärende och nu kom vi fram till detta beslut.