26 aug 2014 18:55

07 jan 2015 09:58

Budgetprognos plus 229 000

Delårsbokslutet 2014 för socialnämnden i Tibro pekar på att det blir 229 000 kronor över när året är slut.

Nämndordförande Bengt Andersson (C) säger att med en budget på nära 204 miljoner är det nog så nära noll nämnden kan komma:

– Vi ska som nämnd varken visa överskott eller underskott. Är ett överskott för stort är ju inte heller det bra, för då funderar jag genast på vad vi inte gjort som vi borde ha gjort.

Nämndordförande Bengt Andersson (C) säger att med en budget på nära 204 miljoner är det nog så nära noll nämnden kan komma:

– Vi ska som nämnd varken visa överskott eller underskott. Är ett överskott för stort är ju inte heller det bra, för då funderar jag genast på vad vi inte gjort som vi borde ha gjort.