26 aug 2014 18:56

23 jan 2015 15:49

Vilken är den viktigaste frågan för Tibro?

SLA frågade folk i lunchvimlet vilket område eller vilken fråga som de tycker är allra viktigast för Tibros kommunpolitiker att ta tag i under den kommande mandatperioden.