27 aug 2014 18:41

07 jan 2015 09:59

Borsta tänder i förskolan?

Ska barnen i förskolan borsta tänderna eller inte?

Barn och utbildningsnämnden har diskuterat frågan om en enhetlig policy eftersom det görs lite olika på olika enheter beroende på lokala förutsättningar.

Skolchef Eddie Jellinek säger att en policy kommer:

– Det handlar i så fall om så kallad övervakad tandborstning. Det vill säga att barnen borstar själva, inte att personalen gör det åt dem.

Barn och utbildningsnämnden har diskuterat frågan om en enhetlig policy eftersom det görs lite olika på olika enheter beroende på lokala förutsättningar.

Skolchef Eddie Jellinek säger att en policy kommer:

– Det handlar i så fall om så kallad övervakad tandborstning. Det vill säga att barnen borstar själva, inte att personalen gör det åt dem.