02 sep 2014 18:00

23 jan 2015 15:29

Fem frågor till Claes Jägevall (FP)

1. Vilken fråga anser ni vara den viktigaste för Tibro och varför?

– Utbildning ger varje individ kunskap och möjligheter att bidra till samhällets tillväxt och samhällsutveckling. Utbildning är viktig från förskola till gymnasieskola, inte minst för de nya Tbrobor som kommer från andra länder.

2. Vilka initiativ tänker ni ta under kommande mandatperiod?

– Förutom satsningen inom skolan kommer vi att ta initiativ för att utöka antalet platser inom demensvården genom att bygga nya lokaler. Fredsgatan 36 görs då om till trygghetsboende. Vi kommer också att verka för att flera lägenheter kommer att byggas för att minska bostadsbristen och att kommunen ska värna närproducerad mat inom sina verksamheter.

Tibro kommun ska vara en bra arbetsgivare och kommunen ska också ha en väl fungerande kollektivtrafik. För att uppnå detta erfordras att vi värnar kommunens goda ekonomi som ger möjlighet till utveckling och valfrihet.

3. Vad skiljer ditt partis program från de övrigas?

– Folkpartiets program i Tibro vilar på en liberal grund som utgår från individens förutsättningar, kombinerat med en lång erfarenhet av att ta ansvar för Tibro och dess utveckling.

4. Vad vill ni göra för skolans utveckling i Tibro?

– Skapa goda förutsättningar för pedagoger och personal som arbetar med skolans mål och utveckling bland annat genom minskade förskoleklasser och ändamålsenliga lokaler inom grundskolan och gymnasieskolan.

5. Vad vill ni att Tibro kommun ska vara känd för?

– Ett gott näringslivsklimat som ligger i topp i Sverige. Inredia ska vara den självklara mötesplatsen för entreprenörskap som skapar nya möjligheter. Tibro ska också vara den goda boendekommunen där alla åldrar trivs.

Kommunens arbete för att bli utsedd till Årets Stadskärna 2017 i enlighet med Visionen för Tibro kommun samt att stärka vår position som eventkommun i närområdet.

– Utbildning ger varje individ kunskap och möjligheter att bidra till samhällets tillväxt och samhällsutveckling. Utbildning är viktig från förskola till gymnasieskola, inte minst för de nya Tbrobor som kommer från andra länder.

2. Vilka initiativ tänker ni ta under kommande mandatperiod?

– Förutom satsningen inom skolan kommer vi att ta initiativ för att utöka antalet platser inom demensvården genom att bygga nya lokaler. Fredsgatan 36 görs då om till trygghetsboende. Vi kommer också att verka för att flera lägenheter kommer att byggas för att minska bostadsbristen och att kommunen ska värna närproducerad mat inom sina verksamheter.

Tibro kommun ska vara en bra arbetsgivare och kommunen ska också ha en väl fungerande kollektivtrafik. För att uppnå detta erfordras att vi värnar kommunens goda ekonomi som ger möjlighet till utveckling och valfrihet.

3. Vad skiljer ditt partis program från de övrigas?

– Folkpartiets program i Tibro vilar på en liberal grund som utgår från individens förutsättningar, kombinerat med en lång erfarenhet av att ta ansvar för Tibro och dess utveckling.

4. Vad vill ni göra för skolans utveckling i Tibro?

– Skapa goda förutsättningar för pedagoger och personal som arbetar med skolans mål och utveckling bland annat genom minskade förskoleklasser och ändamålsenliga lokaler inom grundskolan och gymnasieskolan.

5. Vad vill ni att Tibro kommun ska vara känd för?

– Ett gott näringslivsklimat som ligger i topp i Sverige. Inredia ska vara den självklara mötesplatsen för entreprenörskap som skapar nya möjligheter. Tibro ska också vara den goda boendekommunen där alla åldrar trivs.

Kommunens arbete för att bli utsedd till Årets Stadskärna 2017 i enlighet med Visionen för Tibro kommun samt att stärka vår position som eventkommun i närområdet.

  • Anita Enocksson