02 sep 2014 12:46

23 jan 2015 15:29

Fem frågor till Rolf Eriksson (S)

VAL 2014.:

Vilken fråga anser ni vara den viktigaste för Tibro och varför?

– Jobben är den viktigaste frågan för Tibros utveckling. Det är jobben som skapar förutsättningarna för tillväxt och välfärd. Det handlar både om den enskilda människans möjligheter och om kommunens förmåga att möta medborgarnas behov.En socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik innehåller tunga satsningar på utbildningoch åtgärder för att få ner arbetslösheten. Arbetsförmedlingen får helt andra verktyg för att, tillsammans med våra lokala utbildare och vårt näringsliv, få fler i jobb.

Vilka initiativ tänker ni ta under kommande mandatperiod?

– Vi tänker driva på arbetet med att bygga framtidens skollokaler. Vi behöver ge våra barn och elever förutsättningar att, tillsammans med sina duktiga lärare, lyckas ännu bättre med sina skolresultat. En bättre arbetsmiljö kommer att bidra till det.

För att Tibro ska fortsätta att växa behöver det byggas fler bostäder. Fler lägenheter med centrumnära läge skapar rörelse på bostadsmarknaden. Ungdomar kan flytta hemifrån och äldre kan få ett tryggare och bättre boende.

Vad skiljer ditt partis program från de övrigas?

– Helhetssynen. Alla kommunens verksamheter är beroende av varandra. Fungerar inte skolan så får våra ungdomar en dålig start i livet och det lokala näringslivet problem med personalförsörjningen. Skapas inte boende kommer folk att flytta härifrån eller välja andra orter att bosätta sig i.Våra lokala löften om mer resurser till skola och välfärd bygger på att vi får en socialdemokratiskt ledd regering efter valet. Vi har lovat satsningar på förskola. fritidshem, grundskola samt vård och omsorg.

Vad vill ni göra för skolans utveckling i Tibro?

– Vi har klart deklarerat att vi vill att skolan i Tibro får mer resurser. De har idag en för liten budget för att klara sitt uppdrag. Mindre grupper i såväl förskola som skola ger både barn och personal möjligheter att nå uppsatta mål. Elever med behov av extra stöd kräver fler speciallärare och resurspersoner för att lyckas.

Grundskolans lokaler behöver anpassas och byggas om för att motsvara kraven på en bra och modern lärandemiljö. Vi slår dessutom vakt om Fågelviksgymnasiet. En gymnasieskola med hög kvalitet och goda resultat.

Vad vill ni att Tibro kommun ska vara känd för?

– Stolthet, trygghet och framtidstro! Vi ska vara en bra kommun att bo och växa upp i. Det omfattar hela livet från förskola till äldreomsorg. Det förutsätter jobb, en bra skola och en bra välfärd. Exakt det vi socialdemokrater står för. I Tibro skapar vi inbjudande och intressanta mötesplatser, miljöer och arrangemang, som är unika för en liten kommun.

– Jobben är den viktigaste frågan för Tibros utveckling. Det är jobben som skapar förutsättningarna för tillväxt och välfärd. Det handlar både om den enskilda människans möjligheter och om kommunens förmåga att möta medborgarnas behov.En socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik innehåller tunga satsningar på utbildningoch åtgärder för att få ner arbetslösheten. Arbetsförmedlingen får helt andra verktyg för att, tillsammans med våra lokala utbildare och vårt näringsliv, få fler i jobb.

Vilka initiativ tänker ni ta under kommande mandatperiod?

– Vi tänker driva på arbetet med att bygga framtidens skollokaler. Vi behöver ge våra barn och elever förutsättningar att, tillsammans med sina duktiga lärare, lyckas ännu bättre med sina skolresultat. En bättre arbetsmiljö kommer att bidra till det.

För att Tibro ska fortsätta att växa behöver det byggas fler bostäder. Fler lägenheter med centrumnära läge skapar rörelse på bostadsmarknaden. Ungdomar kan flytta hemifrån och äldre kan få ett tryggare och bättre boende.

Vad skiljer ditt partis program från de övrigas?

– Helhetssynen. Alla kommunens verksamheter är beroende av varandra. Fungerar inte skolan så får våra ungdomar en dålig start i livet och det lokala näringslivet problem med personalförsörjningen. Skapas inte boende kommer folk att flytta härifrån eller välja andra orter att bosätta sig i.Våra lokala löften om mer resurser till skola och välfärd bygger på att vi får en socialdemokratiskt ledd regering efter valet. Vi har lovat satsningar på förskola. fritidshem, grundskola samt vård och omsorg.

Vad vill ni göra för skolans utveckling i Tibro?

– Vi har klart deklarerat att vi vill att skolan i Tibro får mer resurser. De har idag en för liten budget för att klara sitt uppdrag. Mindre grupper i såväl förskola som skola ger både barn och personal möjligheter att nå uppsatta mål. Elever med behov av extra stöd kräver fler speciallärare och resurspersoner för att lyckas.

Grundskolans lokaler behöver anpassas och byggas om för att motsvara kraven på en bra och modern lärandemiljö. Vi slår dessutom vakt om Fågelviksgymnasiet. En gymnasieskola med hög kvalitet och goda resultat.

Vad vill ni att Tibro kommun ska vara känd för?

– Stolthet, trygghet och framtidstro! Vi ska vara en bra kommun att bo och växa upp i. Det omfattar hela livet från förskola till äldreomsorg. Det förutsätter jobb, en bra skola och en bra välfärd. Exakt det vi socialdemokrater står för. I Tibro skapar vi inbjudande och intressanta mötesplatser, miljöer och arrangemang, som är unika för en liten kommun.

  • Anita Enocksson