09 sep 2014 17:07

23 jan 2015 15:29

Fem frågor om lokal politik

1. Vilken fråga anser ni vara den viktigaste för Tibro och varför?

– Grundskolan behöver bättre lokaler och fler resurspersoner. Vi måste också bygga fler bostäder.

2. Vilka initiativ tänker ni ta under kommande mandatperiod?

– Få fart på byggandet av nya bostäder och då mest hyresrätter.

Renovera och bygga nytt på Fredsgatans äldreboende och mer personal inom äldrevården, mer tid för aktiviteter för de äldre så att äldreboendet inte bara blir en förvaring.

3. Vad skiljer ditt partis program från de övrigas?

– En reglerad invandringspolitik med förnuft då det inte finns arbete och bostäder i Sverige kan vi inte ta emot fler emigranter. Våran åsikt är att vi ska hjälpa i deras hemland.

4. Vad vill ni göra för skolans utveckling i Tibro?

– Det ska finnas fler tillgängliga lärare i skolan. Ordning och reda i klassrummen och lärarna måste få bestämma vilka regler som gäller. Vi måste också se till att vi få en drogfri skola.

5. Vad vill ni att Tibro kommun ska vara känd för?

– Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sina barn i barnomsorg och skola.

Vi ska erbjuda en värdig ålderdom för våra gamla som har byggt upp detta land, i dag finns inte denna värdighet.

Tibro ska också vara känt för att vara en bra idrottskommun och då behövs det ytterligare en sporthall, nu har vi många lag som ska dela på allt för få tider.

1. Vilken fråga anser ni vara den viktigaste för Tibro och varför?

– Grundskolan behöver bättre lokaler och fler resurspersoner. Vi måste också bygga fler bostäder.

2. Vilka initiativ tänker ni ta under kommande mandatperiod?

– Få fart på byggandet av nya bostäder och då mest hyresrätter.

Renovera och bygga nytt på Fredsgatans äldreboende och mer personal inom äldrevården, mer tid för aktiviteter för de äldre så att äldreboendet inte bara blir en förvaring.

3. Vad skiljer ditt partis program från de övrigas?

– En reglerad invandringspolitik med förnuft då det inte finns arbete och bostäder i Sverige kan vi inte ta emot fler emigranter. Våran åsikt är att vi ska hjälpa i deras hemland.

4. Vad vill ni göra för skolans utveckling i Tibro?

– Det ska finnas fler tillgängliga lärare i skolan. Ordning och reda i klassrummen och lärarna måste få bestämma vilka regler som gäller. Vi måste också se till att vi få en drogfri skola.

5. Vad vill ni att Tibro kommun ska vara känd för?

– Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sina barn i barnomsorg och skola.

Vi ska erbjuda en värdig ålderdom för våra gamla som har byggt upp detta land, i dag finns inte denna värdighet.

Tibro ska också vara känt för att vara en bra idrottskommun och då behövs det ytterligare en sporthall, nu har vi många lag som ska dela på allt för få tider.

  • Anita Enocksson