10 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Alla utom SD svarade

Åtta partier i Tibro har fått Tibro Naturskyddsförenings miljöenkät. Enkäten genomfördes av föreningens ordförande Gillis Edman:
– S, FP, M, C, KD, V och MP svarade men inte SD, konstaterar han.

Inför valet har Tibro Naturskyddsförening ställt de lokala partierna mot väggen och formulerat fyra huvudfrågor.

1. Vilka miljöinitiativ har ert parti tagit under innevarande mandatperiod?

2. Vad har de gett för resultat?

3. Vilken miljöfråga anser ni vara viktigast för Tibro?

4. Vilket miljöinitiativ kommer ni att ta under kommande mandatperiod för Rankås, eko/närodlat i skola och vård, kollektivtrafik och cykelvägar, järnvägens framtid och anställning av kommunekolog?

Vilka slutsatser drar du?

– Att mycket kommer igen som inte blivit gjort. Exempelvis arbetet med tillflödena till Örlen, det har påbörjats först nu.

– Att man genomfört den gemensamma värmeanläggningen, att man har ett större kretsloppstänkande och inlett källsortering med bruna tunnor. Dock har inte alla fått den än.

Något mer konkret?

– Jag kan inte se av svaren att man infört någon miljöundervisning i skolorna, fast det hoppas jag att man har gjort.

När det gäller kommunal upphandling av eko/närodlat säger Gillis att alla partier verkar positiva.

Om kollektivtrafik och cykelvägar?

– M, KD och V vill ha en cykelväg längs 49:an mellan Tibro och Fagersanna, C avvaktar Trafikverkets beslut om Karlsborgsbanan, M och S vill förbättra 49:an och FP och S vill ha en cykelväg på järnvägsbanken medan MP vill ha järnvägstrafik.

Hur ser det ut för Karlsborgsbanan?

– Tre partier är mot, tre är för och en svävar. KD, V och MP vill ha Karlsborgsbanan kvar medan C inväntar Trafikverkets beslut.

– S och M vill inte ha järnvägen kvar medan FP hänvisar till regionens upprustningsvision, ”Tåg 2035” fast där finns inte Karlsborgsbanan med heller.

Vill de anställa en kommunbiolog?

– KD, C och MP svarar ja, FP och S vill göra det på sikt och ihop med andra kommuner, M har inte svarat och V prioriterar vård, skola och omsorg.

Vad tänker du göra med enkätsvaren?

– Jag ska lägga ut allt på vår hemsida så att folk kan se hur partierna svarat.

Inför valet har Tibro Naturskyddsförening ställt de lokala partierna mot väggen och formulerat fyra huvudfrågor.

1. Vilka miljöinitiativ har ert parti tagit under innevarande mandatperiod?

2. Vad har de gett för resultat?

3. Vilken miljöfråga anser ni vara viktigast för Tibro?

4. Vilket miljöinitiativ kommer ni att ta under kommande mandatperiod för Rankås, eko/närodlat i skola och vård, kollektivtrafik och cykelvägar, järnvägens framtid och anställning av kommunekolog?

Vilka slutsatser drar du?

– Att mycket kommer igen som inte blivit gjort. Exempelvis arbetet med tillflödena till Örlen, det har påbörjats först nu.

– Att man genomfört den gemensamma värmeanläggningen, att man har ett större kretsloppstänkande och inlett källsortering med bruna tunnor. Dock har inte alla fått den än.

Något mer konkret?

– Jag kan inte se av svaren att man infört någon miljöundervisning i skolorna, fast det hoppas jag att man har gjort.

När det gäller kommunal upphandling av eko/närodlat säger Gillis att alla partier verkar positiva.

Om kollektivtrafik och cykelvägar?

– M, KD och V vill ha en cykelväg längs 49:an mellan Tibro och Fagersanna, C avvaktar Trafikverkets beslut om Karlsborgsbanan, M och S vill förbättra 49:an och FP och S vill ha en cykelväg på järnvägsbanken medan MP vill ha järnvägstrafik.

Hur ser det ut för Karlsborgsbanan?

– Tre partier är mot, tre är för och en svävar. KD, V och MP vill ha Karlsborgsbanan kvar medan C inväntar Trafikverkets beslut.

– S och M vill inte ha järnvägen kvar medan FP hänvisar till regionens upprustningsvision, ”Tåg 2035” fast där finns inte Karlsborgsbanan med heller.

Vill de anställa en kommunbiolog?

– KD, C och MP svarar ja, FP och S vill göra det på sikt och ihop med andra kommuner, M har inte svarat och V prioriterar vård, skola och omsorg.

Vad tänker du göra med enkätsvaren?

– Jag ska lägga ut allt på vår hemsida så att folk kan se hur partierna svarat.

  • Anita Enocksson