12 sep 2014 19:52

07 jan 2015 10:19

Tibrobyggen går bra

KSAU

De två kommunägda bolagens ekonomi har presenteras i halvårsrapporten 2014 för hela Tibro kommun.

Det kommunala bostadsbolaget AB Tibrobyggens årsprognos visar ett plus med 4,9 miljoner. Det är 1,8 miljoner bättre än vad man har budgeterat för 2014.

Tibros befolkning är i dag den högsta på 15 år och det gör att tillgången på bostäder är sämre och att bostadsbolaget under flera år haft full uthyrning.

Prognosen för Tibro Energi AB är ett plus på 1,7 miljoner. Det är 700 000 kronor sämre än budgeterat.

De två kommunägda bolagens ekonomi har presenteras i halvårsrapporten 2014 för hela Tibro kommun.

Det kommunala bostadsbolaget AB Tibrobyggens årsprognos visar ett plus med 4,9 miljoner. Det är 1,8 miljoner bättre än vad man har budgeterat för 2014.

Tibros befolkning är i dag den högsta på 15 år och det gör att tillgången på bostäder är sämre och att bostadsbolaget under flera år haft full uthyrning.

Prognosen för Tibro Energi AB är ett plus på 1,7 miljoner. Det är 700 000 kronor sämre än budgeterat.