12 sep 2014 19:51

07 jan 2015 09:59

Investeringsnivån

KSAU

Investeringsprognosen för hela 2014 för Tibro kommun är att 23,8 miljoner av de budgeterade 29,2 miljonerna kommer att användas.

Det framgår av Tibro kommuns halvårsrapport. Från januari till sista juni har 11,8 miljoner investerats varav 7,2 miljoner avser färdigställandet av förskolan Ängen i Hörnebo. En förskola som blev klart dyrare än budgeterat.

Investeringsprognosen för hela 2014 för Tibro kommun är att 23,8 miljoner av de budgeterade 29,2 miljonerna kommer att användas.

Det framgår av Tibro kommuns halvårsrapport. Från januari till sista juni har 11,8 miljoner investerats varav 7,2 miljoner avser färdigställandet av förskolan Ängen i Hörnebo. En förskola som blev klart dyrare än budgeterat.