13 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Prognosen är plus 5,8 miljoner

KSAU

Delårsrapporten för kommunens ekonomi har presenterats i ksau, kommunstyrelsens arbetsutskott, och ekonomin är bättre än förväntat.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Prognosen nu är tio miljoner bättre än i mars. Nu pekar det åt ett plus på 5,8 miljoner.

Finansnettot väntas bli 1,8 miljoner högre än budgeterat och verksamhetens nettokostnader spås överstiga budget med sex miljoner kronor.

Invånarantalet var vid halvårsskiftet 10 814, en ökning med 60 personer sedan årsskiftet.

Delårsrapporten för kommunens ekonomi har presenterats i ksau, kommunstyrelsens arbetsutskott, och ekonomin är bättre än förväntat.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Prognosen nu är tio miljoner bättre än i mars. Nu pekar det åt ett plus på 5,8 miljoner.

Finansnettot väntas bli 1,8 miljoner högre än budgeterat och verksamhetens nettokostnader spås överstiga budget med sex miljoner kronor.

Invånarantalet var vid halvårsskiftet 10 814, en ökning med 60 personer sedan årsskiftet.