16 sep 2014 17:20

07 jan 2015 10:19

Byggnadsnämnden fick bakläxa på avgift

”Gärningen som ligger till grund för sanktionsavgiften är inte begången.”

Det slog rättsenheten vid länsstyrelsen i Västra Götalands län fast och upphävde den 11 september 2014 byggnadsnämndens beslut om en sanktionsavgift på 81 696 kronor för EHCC Fastigheter i Tibro AB.

Byggnadsnämndens kontrollant ansåg vid ett tillsynsbesök i februari i år att produktionen hade startat trots att slutbeskedet saknades.

Det handlar om fastigheten Tideberg 7:1 och att EHCC, efter takhöjning och breddning av portar med mera, låtit hyresgästen (Isocell) köra igång produktion utan att man fått formellt slutbesked från kommunens byggnadsinspektör.

Kommunen hävdar å sin sida att man vid fler tillfällen påpekat för ägarna att ombyggnaden/tillbyggnaden måste slutbesiktigas innan lokalen får tas i bruk.

EHCC hävdar i sitt överklagande att det bara handlat om provkörning från hyresgästens sida, cirka 40 procent av beräknad kapacitet, vilket hyresgästen intygat.

Länsstyrelsen säger att eftersom överträdelsen ”inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet och rimligen inte är av allvarlig art, hade en justering som sänkt avgiften varit rimlig om byggsanktionsavgift är motiverat”.

Samhällsbyggnadschef Svante Andrén uppger att man ska utreda och återföra ärendet till nämnden i oktober:

– Jag tolkar länsstyrelsens beslut som att det egentligen bara handlar om vilken paragraf i PBL vi ska använda. Det vill säga om det är om- eller tillbyggnad vi pratar om.

Det slog rättsenheten vid länsstyrelsen i Västra Götalands län fast och upphävde den 11 september 2014 byggnadsnämndens beslut om en sanktionsavgift på 81 696 kronor för EHCC Fastigheter i Tibro AB.

Byggnadsnämndens kontrollant ansåg vid ett tillsynsbesök i februari i år att produktionen hade startat trots att slutbeskedet saknades.

Det handlar om fastigheten Tideberg 7:1 och att EHCC, efter takhöjning och breddning av portar med mera, låtit hyresgästen (Isocell) köra igång produktion utan att man fått formellt slutbesked från kommunens byggnadsinspektör.

Kommunen hävdar å sin sida att man vid fler tillfällen påpekat för ägarna att ombyggnaden/tillbyggnaden måste slutbesiktigas innan lokalen får tas i bruk.

EHCC hävdar i sitt överklagande att det bara handlat om provkörning från hyresgästens sida, cirka 40 procent av beräknad kapacitet, vilket hyresgästen intygat.

Länsstyrelsen säger att eftersom överträdelsen ”inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet och rimligen inte är av allvarlig art, hade en justering som sänkt avgiften varit rimlig om byggsanktionsavgift är motiverat”.

Samhällsbyggnadschef Svante Andrén uppger att man ska utreda och återföra ärendet till nämnden i oktober:

– Jag tolkar länsstyrelsens beslut som att det egentligen bara handlar om vilken paragraf i PBL vi ska använda. Det vill säga om det är om- eller tillbyggnad vi pratar om.

  • Anita Enocksson