17 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Tibros unga blir medvetna konsumenter

Ekonomismart är en förebyggande utbildning bland Tibros unga vuxna så att de kan undvika att hamna i tråkiga skuldfällor.

Handledare Lenita Carlsson på arbetsmarknadsenheten, konsumentvägledare Anette Holgersson och socialtjänsten i Tibro har i veckan bjudit in ett 30-tal personer 18 till 30 år till en tvådagars information i Näringslivets Hus.

– Det är vårt förebyggande arbete med unga vuxna som vi ser har eller befarar kan få trasslig ekonomi. Vi gör detta för att förebygga onödiga skuldsättningar helt enkelt, förklarar Lenita Carlsson och tillägger att Ekonomismart är en återkommande insats bland Tibros unga.

– Det är tredje gången vi kör nu.

Katrin Rundström, verksamhetsledare på Ekonomismart, hjälper kurdeltagarna att bli mer medvetna konsumenter:

– Att var konsument är inte lätt i dag. För vem orkar läsa 14 sidor finstilt med ljusgrå text mot vitt papper? Inte jag!

Finstilt

Katins tips är i det läget det här:

– När en säljare lovar er något som låter nästan för bra för att vara sant, ta fram överstrykningspennan, som ni allid ska ha med er, och be säljaren att i det finstilta markera var just detta löfte står.

– Då brukar de inte vara riktigt lika pigga längre, det hela blir genast jobbigare.

40 000 unga är överskuldsatta i Sverige i dag och deras sammanlagda skuld uppgår till 1,2 miljarder.

Ekonomismarts koncept utgår faktiskt från Kronofogdens identifierade motparter ”kunskap, buffert, nätverk, attityd till pengar, hälsa och arbete.”

Det är Finansinspektionen, Folkuniversitet, Sparbanken olika stiftelser och KO, Konsumentverket, som står bakom konceptet Ekonomismart.

– Och i nästa vecka är vi i Falköping, avslutar Ekonomismarts Katrin Rundström.

Handledare Lenita Carlsson på arbetsmarknadsenheten, konsumentvägledare Anette Holgersson och socialtjänsten i Tibro har i veckan bjudit in ett 30-tal personer 18 till 30 år till en tvådagars information i Näringslivets Hus.

– Det är vårt förebyggande arbete med unga vuxna som vi ser har eller befarar kan få trasslig ekonomi. Vi gör detta för att förebygga onödiga skuldsättningar helt enkelt, förklarar Lenita Carlsson och tillägger att Ekonomismart är en återkommande insats bland Tibros unga.

– Det är tredje gången vi kör nu.

Katrin Rundström, verksamhetsledare på Ekonomismart, hjälper kurdeltagarna att bli mer medvetna konsumenter:

– Att var konsument är inte lätt i dag. För vem orkar läsa 14 sidor finstilt med ljusgrå text mot vitt papper? Inte jag!

Finstilt

Katins tips är i det läget det här:

– När en säljare lovar er något som låter nästan för bra för att vara sant, ta fram överstrykningspennan, som ni allid ska ha med er, och be säljaren att i det finstilta markera var just detta löfte står.

– Då brukar de inte vara riktigt lika pigga längre, det hela blir genast jobbigare.

40 000 unga är överskuldsatta i Sverige i dag och deras sammanlagda skuld uppgår till 1,2 miljarder.

Ekonomismarts koncept utgår faktiskt från Kronofogdens identifierade motparter ”kunskap, buffert, nätverk, attityd till pengar, hälsa och arbete.”

Det är Finansinspektionen, Folkuniversitet, Sparbanken olika stiftelser och KO, Konsumentverket, som står bakom konceptet Ekonomismart.

– Och i nästa vecka är vi i Falköping, avslutar Ekonomismarts Katrin Rundström.

  • Anita Enocksson