19 sep 2014 17:06

23 jan 2015 15:50

Nu söker kommunen familjehem

Finns det familjer i Tibro som vill vara familjehem åt några ensamkommande flyktingbarn?
Det undrar enhetschef Ulrika Bood och flyktingansvariga socialsekreteraren Caroline Dellen på socialkontoret i Tibro.

Måndagen den 20 oktober anordnar de en informationskväll på Inredia för alla intresserade:

– Man måste inte ha bestämt sig redan då. Under kvällen berättar vi först och främst vad det innebär att bli ett familjehem, vilka utredningar som vi måste göra och så vidare.

– Vi ska prata om hur vi alla på bästa sätt kan hjälpas åt i Tibro för att erbjuda dessa ungdomar som är i åldern 15-17 år en bra tillvaro i vår kommun.

Ulrika Bood är glad över att Tibros idrottsföreningar redan varit aktiva och bjudit in många av ungdomarna:

– De flesta av ungdomarna som kommit hit är väldigt idrottsintresserade och Tibros idrottsföreningar gör en kanonbra insats där.

Hittills har flyktingmottagningen på det specialinrättade hvb-hemmet på Bäckliden, där 12 unga bor, gått bättre än vad man vågat hoppas på.

Ulrika Bood:

– Ungdomarna är över lag otroligt ödmjuka och ambitiösa. En av killarna har exempelvis lärt sig mycket svenska på bara två veckor.

– En annan praktiserar inom äldrevården och får massor av beröm av personalen. Det är så man får gåshud när man hör det.

De ungdomar som just nu bor på hvb-hemmet kommer från Somalia (fem), Eritrea (fem) och Syrien (en):

– Tibro styr inte över vilka nationaliteter vi får och tiden mellan anvisning och anländande är ungefär två dagar bara, avslutar Caroline Dellen.

Måndagen den 20 oktober anordnar de en informationskväll på Inredia för alla intresserade:

– Man måste inte ha bestämt sig redan då. Under kvällen berättar vi först och främst vad det innebär att bli ett familjehem, vilka utredningar som vi måste göra och så vidare.

– Vi ska prata om hur vi alla på bästa sätt kan hjälpas åt i Tibro för att erbjuda dessa ungdomar som är i åldern 15-17 år en bra tillvaro i vår kommun.

Ulrika Bood är glad över att Tibros idrottsföreningar redan varit aktiva och bjudit in många av ungdomarna:

– De flesta av ungdomarna som kommit hit är väldigt idrottsintresserade och Tibros idrottsföreningar gör en kanonbra insats där.

Hittills har flyktingmottagningen på det specialinrättade hvb-hemmet på Bäckliden, där 12 unga bor, gått bättre än vad man vågat hoppas på.

Ulrika Bood:

– Ungdomarna är över lag otroligt ödmjuka och ambitiösa. En av killarna har exempelvis lärt sig mycket svenska på bara två veckor.

– En annan praktiserar inom äldrevården och får massor av beröm av personalen. Det är så man får gåshud när man hör det.

De ungdomar som just nu bor på hvb-hemmet kommer från Somalia (fem), Eritrea (fem) och Syrien (en):

– Tibro styr inte över vilka nationaliteter vi får och tiden mellan anvisning och anländande är ungefär två dagar bara, avslutar Caroline Dellen.

  • Anita Enocksson