25 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:00

Förtroendevalda lånar iPad

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har godkänt ett avtal som reglerar Tibro kommuns utlåning av iPads till alla förtroendevalda.

Kommunen tillhandahåller iPads till alla ledamöter och ersättare för att utveckla arbetssättet och rationalisera arbetsprocessen för administrationen.

Kommunen svarar bara för kostnaderna när iPaden används för avsett ändamål, kostnader för annan användning får politikerna själva betala.

Kommunen tillhandahåller iPads till alla ledamöter och ersättare för att utveckla arbetssättet och rationalisera arbetsprocessen för administrationen.

Kommunen svarar bara för kostnaderna när iPaden används för avsett ändamål, kostnader för annan användning får politikerna själva betala.