25 sep 2014 05:00

23 jan 2015 15:51

Äldre känner sig ensamma på boenden

Man kan känna sig ensam även om man är tillsammans med andra varenda dag. Den slutsatsen drar socialtjänsten efter att ha djupintervjuat personer på äldreboendena i Tibro.

Socialtjänstens intervjuer är ett led i det kvalitetsarbete som påbörjats i år och som ska fortsätta med djupanalyser på vissa områden och följas upp både i år, 2015 och 2016.

Socialchef Eva Ulfvenborg säger att intervjuer är ett bra sätt att jobba med kvalitetsutveckling:

– Det som fortfarande sticker ut 2016 jobbar vi vidare med tills vi kommer tillrätta med det som inte är bra.

Socialnämnden har fått rapporter om nio analyserade områden:

Värdighetsgarantier, hemvårdstimmar, vårdtyngdsmätning, försörjningsstöd,standardiserade bedömningsinstrument, brukares inflytande, internetuppkoppling, utredningstid och avvikelser.

Ett antal chefer har nu fått nämndens uppdrag att gå vidare med djupanalyser på vissa områden. Bland annat varför boende känner sig ensamma fast de bor tillsammans med många andra.

Eva Ulfvenborg:

– En del svarar att de känner sig mer ensamma på äldreboendet än när de bodde kvar hemma.

– Det kan vara svårt att se när andra får besök vid helger och högtider och man själv inte får något. Samtidigt hinner inte personalen samtala med dem.

Politikerna vill även ha en djupanalys av värdighetsgarantierna som ska presenteras den 31 oktober.

Brukare från såväl hemvården som Fredsgatans äldeboende uppger att personalen verkar stressad och att de får vänta länge när de larmat och de boende på Fredsgatan är inte heller nöjda med maten.

Även det ökande försörjningsstödet ska djupanalyseras.

Socialtjänstens intervjuer är ett led i det kvalitetsarbete som påbörjats i år och som ska fortsätta med djupanalyser på vissa områden och följas upp både i år, 2015 och 2016.

Socialchef Eva Ulfvenborg säger att intervjuer är ett bra sätt att jobba med kvalitetsutveckling:

– Det som fortfarande sticker ut 2016 jobbar vi vidare med tills vi kommer tillrätta med det som inte är bra.

Socialnämnden har fått rapporter om nio analyserade områden:

Värdighetsgarantier, hemvårdstimmar, vårdtyngdsmätning, försörjningsstöd,standardiserade bedömningsinstrument, brukares inflytande, internetuppkoppling, utredningstid och avvikelser.

Ett antal chefer har nu fått nämndens uppdrag att gå vidare med djupanalyser på vissa områden. Bland annat varför boende känner sig ensamma fast de bor tillsammans med många andra.

Eva Ulfvenborg:

– En del svarar att de känner sig mer ensamma på äldreboendet än när de bodde kvar hemma.

– Det kan vara svårt att se när andra får besök vid helger och högtider och man själv inte får något. Samtidigt hinner inte personalen samtala med dem.

Politikerna vill även ha en djupanalys av värdighetsgarantierna som ska presenteras den 31 oktober.

Brukare från såväl hemvården som Fredsgatans äldeboende uppger att personalen verkar stressad och att de får vänta länge när de larmat och de boende på Fredsgatan är inte heller nöjda med maten.

Även det ökande försörjningsstödet ska djupanalyseras.

  • Anita Enocksson