30 sep 2014 14:48

07 jan 2015 10:20

Skolinspektionen granskar Tibroskola

Elev ska inte ha fått särskilt stöd

Skolinspektionen har startat en utredning efter en anmälan om att en elev på en kommunal skola inte ska ha fått det särskilda stöd han har rätt till.

Anmälan till Skolinspektionen gjordes redan i slutet av juli i år. Men först nu har Tibro kommun, som huvudman för den aktuella skolan, fått den för yttrande.

Svar på 13 frågor

Enligt anmälan, som är gjord av en av elevens föräldrar, ska denne under två läsår inte ha fått det särskilda stöd han anses ha rätt till. Eleven ska heller inte ha fått betygsvarning i två ämnen när det har varit aktuellt.

Bland de 13 frågor som Skolinspektionen nu begär att Tibro kommun ska besvara är när personal på skolan först fick kännedom om elevens behov av stöd, om eleven fått stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen, om man anser att det funnits anledning att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd och om anmälarens uppgifter om att eleven inte har fått betygsvarning i två ämnen stämmer.

Löfte inte infriats

Föräldern till eleven skriver i sin anmälan att denne vid flera tillfällen försökt få till möten med ämneslärarna, men att detta inte lyckats.

Även ett löfte från skolans rektor om att i förväg få tillgång till skolans planering för att eleven skulle kunna läsa på innan samt hemma för att få en bättre chans, har enligt föräldern inte infriats.

Skolinspektionens kommande beslut kommer att bygga på en vägning av uppgifterna från Tibro kommun och anmälaren.

Anmälan till Skolinspektionen gjordes redan i slutet av juli i år. Men först nu har Tibro kommun, som huvudman för den aktuella skolan, fått den för yttrande.

Svar på 13 frågor

Enligt anmälan, som är gjord av en av elevens föräldrar, ska denne under två läsår inte ha fått det särskilda stöd han anses ha rätt till. Eleven ska heller inte ha fått betygsvarning i två ämnen när det har varit aktuellt.

Bland de 13 frågor som Skolinspektionen nu begär att Tibro kommun ska besvara är när personal på skolan först fick kännedom om elevens behov av stöd, om eleven fått stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen, om man anser att det funnits anledning att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd och om anmälarens uppgifter om att eleven inte har fått betygsvarning i två ämnen stämmer.

Löfte inte infriats

Föräldern till eleven skriver i sin anmälan att denne vid flera tillfällen försökt få till möten med ämneslärarna, men att detta inte lyckats.

Även ett löfte från skolans rektor om att i förväg få tillgång till skolans planering för att eleven skulle kunna läsa på innan samt hemma för att få en bättre chans, har enligt föräldern inte infriats.

Skolinspektionens kommande beslut kommer att bygga på en vägning av uppgifterna från Tibro kommun och anmälaren.

  • Lars Berthilsson