01 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Ipads upprör på Smulebergsskolan

Föräldrar inte nöjda med skolans agerande

För dålig information och oklart vem som bär ansvaret. Den kritiken framför oroliga föräldrar till Smulebergsskolan när ipads nu införs i undervisningen.

Inför terminsstarten höll skolan ett föräldramöte om satsningen på ipads. Den elev som vill ska kunna ta med sig sin ipad hem om föräldrarna har skrivit på en ansvarsförbindelse. Men Torbjörn Andersson som är aktiv i föräldraföreningen är missnöjd med hur skolan agerade före och under mötet.

– Informationen innan möte var bristfällig och barnen fick ipaden innan vi skrev på. De satt med den medan vi hade mötet och det kändes som ett dolt tvång att skriva på. Det var många irriterade föräldrar efter mötet, säger han.

Segregering

Torbjörn Andersson ser problem med att inte alla väljer att använda det dyrbara läromedlet i hemmamiljö.

– Det blir en segregering mellan dem som tar hem ipaden och de som inte gör det. Och det skapar problem för lärarna som inte kan ge alla samma läxa, säger han.

Han känner inte att de har fått tydliga svar på sina frågor och uppmanar föräldrar som är oklara över förhållningsreglerna att ställa frågor. Samtidigt ser han positiva saker med ipads i klassrummet.

– Det kommer att öka min sons läsförståelse men jag önskar att bemötandet från skolan hade varit bättre och informationsflöde annorlunda från början, säger Torbjörn Andersson.

Öppen för diskussion

Marie Ahlander är rektor på Smulebergsskolan och välkomnar bekymrade föräldrar att höra av sig.

– Känner de oro träffar jag dem och diskuterar men de allra flesta föräldrarna är väldigt positiva och 95 procent har skrivit under, säger hon.

Enligt Marie Ahlander har skolan informerat om vilka skydd som ingår och tipsat om hur eleverna själva kan vårda ipaden så att den håller länge.

– Vi räknar med ett normalt slitage och det betalar föräldrarna inte en krona av. Vi är inte ute efter att förstöra föräldrarnas ekonomi.

Hon ser flera positiva effekter av att ha ipaden med sig hem efter skolans slut.

– Vi vill öka måluppfyllelsen för våra barn och många appar som vi bekostar ipaden med kan individanpassas. Föräldrarna kan följa sitt barns skolarbete bättre och barnen vill visa upp mer av vad de gör i skolan, säger Marie Ahlander.

Inför terminsstarten höll skolan ett föräldramöte om satsningen på ipads. Den elev som vill ska kunna ta med sig sin ipad hem om föräldrarna har skrivit på en ansvarsförbindelse. Men Torbjörn Andersson som är aktiv i föräldraföreningen är missnöjd med hur skolan agerade före och under mötet.

– Informationen innan möte var bristfällig och barnen fick ipaden innan vi skrev på. De satt med den medan vi hade mötet och det kändes som ett dolt tvång att skriva på. Det var många irriterade föräldrar efter mötet, säger han.

Segregering

Torbjörn Andersson ser problem med att inte alla väljer att använda det dyrbara läromedlet i hemmamiljö.

– Det blir en segregering mellan dem som tar hem ipaden och de som inte gör det. Och det skapar problem för lärarna som inte kan ge alla samma läxa, säger han.

Han känner inte att de har fått tydliga svar på sina frågor och uppmanar föräldrar som är oklara över förhållningsreglerna att ställa frågor. Samtidigt ser han positiva saker med ipads i klassrummet.

– Det kommer att öka min sons läsförståelse men jag önskar att bemötandet från skolan hade varit bättre och informationsflöde annorlunda från början, säger Torbjörn Andersson.

Öppen för diskussion

Marie Ahlander är rektor på Smulebergsskolan och välkomnar bekymrade föräldrar att höra av sig.

– Känner de oro träffar jag dem och diskuterar men de allra flesta föräldrarna är väldigt positiva och 95 procent har skrivit under, säger hon.

Enligt Marie Ahlander har skolan informerat om vilka skydd som ingår och tipsat om hur eleverna själva kan vårda ipaden så att den håller länge.

– Vi räknar med ett normalt slitage och det betalar föräldrarna inte en krona av. Vi är inte ute efter att förstöra föräldrarnas ekonomi.

Hon ser flera positiva effekter av att ha ipaden med sig hem efter skolans slut.

– Vi vill öka måluppfyllelsen för våra barn och många appar som vi bekostar ipaden med kan individanpassas. Föräldrarna kan följa sitt barns skolarbete bättre och barnen vill visa upp mer av vad de gör i skolan, säger Marie Ahlander.

  • Magnus Ornhammar